Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3680146
 10/10/19  Tin tức Sự kiện  31
 BGH và BCH Công đoàn Trường Mầm non Phi Mô tổ chức Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019 - 2020, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học 2018-2019, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020
 10/10/19  Tin tức Sự kiện  26
Từ một Đoàn viên để có thể trở thành một Đảng viên cần phải trải qua rất nhiều thủ tục và điều kiện quy định của Đảng đặt ra. Để trở thành một Đảng viên điều đầu tiên cần làm là bạn phải tham gia vào một lớp nhận thức Đảng, lớp nhận thức cảm tình Đảng, và sau đó sẽ là làm hồ sơ và thẩm tra về lý ...